LILA star.jpg

Rođena 1960. Od 1982. radim na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U zvanju redovnog profesora sam od 1997. Trenutno predajem Numeričke metode linearne algebre, Numeričku linearnu algebru i Matematiku sa statistikom za studente biologije i hemije. Takođe, izvodim nastavu iz Matematike, Statistike i Kvantitativnih metoda za studente Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici. Bila sam mentor 2 specijalistička rada, 3 magistarske teze, 5 master radova i 4 doktorske disertacije. Autor sam 15 udžbenika ili zbirki zadataka. Naučna oblast kojom se bavim je numerička matematika, preciznije, numerička linearna algebra i primenjena linearna algebra. Autor sam jedne monografije na engleskom jeziku, jedne monografije na srpskom jeziku i 129 publikovanih naučnih radova. Učestvovala sam na 77 međunarodnih i 13 domaćih naučnih skupova. Na međunarodnim konferencijama održala sam 11 plenarnih predavanja. Bila sam predsednik organizacionog odbora i predsednik ili član programskog odbora za 25 naučnih skupova, od toga 18 medjunarodnih. Održala sam i preko dvadeset predavanja po pozivu (Niš, Beograd, Podgorica, Karlsruhe (Germany), Kent (Ohio, USA), Warszawa (Poland), Novorossiisk (Russia), Rostov-on-Don (Russia), Beijing (China), Shanghai (China), Zaragoza (Spain), Hong-Kong (Hong-Kong), Vitoria-Gasteiz (Spain), Prague (Czech Republic), Poznan (Poland), Dalian (China).) Bila sam urednik 3 zbornika radova sa naučnih skupova, gost urednik za specijalne brojeve časopisa Numerical Linear Algebra with Applications (M21a), Linear Algebra and its Applications (M21), Numerical Algorithms (M21), ELA - Electronic Journal of Linear Algebra (M22), CEJM (M23), član uređivačkog odbora jednog domaćeg i jednog međunarodnog časopisa kategorije M23, referent za preko dvadeset međunarodnih časopisa kategorija M21-M23. Bila sam prodekan za matematiku PMF-a u Novom Sadu od 1993-1996. i pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu Vojvodine od 1990-1992.